Förening Heroe Rättttt

Förening

Krisberedskap

I augusti 2023 höjdes terrorhotnivån från 3 till 4 med anledning av ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige.

Här är information om beredskap, hantering och de olika stöd som finns att tillgå.

Föreningens krishantering

Riksidrottsförbundet har tagit fram underlag mall som ett stöd för förening vid eventuell krissituation. 

Skapa föreningens krisplan (RFs mall)

När krisen drabbar föreningar - checkista vid händelse (pdf)  


Informationsfilm från MSB


Hur du kan agera vid attentat (länk till Youtube)

  
Skapad av: Zandra Idenius 23-10-19
Webbutbildning i terrorberedskap

Riksidrottsförbundet (RF), MSB och Polismyndigheten samverkar i en särskild satsning för att förebygga och försvåra för terrorattacker mot idrottsevenemang. Nu finns en webbutbildning i idrottsrörelsens terrorberedskap.

Under de senaste åren har arbetet mot terrorism, och andra hot om allvarliga angrepp i samband med idrottsevenemang, intensifieras genom ett samverkansprojekt mellan Riksidrottsförbundet, MSB och Polismyndigheten.

Sedan 2010 råder en förhöjd terrorhotnivå i Sverige. I dagsläget finns inget som tyder på att terrorhotnivån kommer att förändras inom de närmaste åren. Sannolikheten för att drabbas av ett terrorattentat är mycket låg, men konsekvenserna kan bli mycket allvarliga. Idrottsevenemang är ett av många potentiella mål.

När många människor samlas på en liten yta under en förannonserad tid är det alltid viktigt att vi är noggranna med säkerhetsarbetet – oavsett om det handlar om arenaidrotter eller mer öppna evenemang som orientering, skid- eller golftävlingar. Att förebygga och försvåra denna typ av attentat kräver kunskap och säkerhetsmedvetenhet hos arrangören och samverkan mellan flera parter.

Webbutbildning i idrottsrörelsens terrorberedskap

Evenemang & väskförbud

Anmälan om evenemang till polisen

Enligt Ordningslagen (1993:1617) 3§ behövs tillstånd för att anordna en offentlig tillställning.

Vissa tillställningar kräver dock endast att en anmälan görs. Här avses bland annat tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning som offentlig tillställning.

Via polisens hemsida finns ytterligare information, anvisningar och blanketter för att kunna upprätta anmälan hos sin lokala polismyndighet. 

Det innebär att till exempel tävlingar och föreningsuppvisningar ska hanteras enligt detta.

Polisen avgör och informerar om vilket eventuellt väskförbud som kommer att gälla ert arrangemang – se mer information om nivåer nedan. 
 
Anmälan till polisen sker på polisens hemsida
 
Anmälan ska göras i så god tid som möjligt. Har ni som förening inte gjort en anmälan för ett arrangemang som sker snart i tid rekommenderar vi att ändå göra en anmälan omgående.  

Väskförbud vid större evenemang - 2 nivåer

Det nya väskförbudet som trädde i kraft 1 november 2023 innefattar två olika nivåer:

1) Totalt väskförbud 

Polisen uppger att totalt väskförbud gäller vid stora idrottsevenemang på arenor, till exempel matcher i de högsta ligorna samt landslagsmatcher och uppvisningar.  
 
För dessa evenemang är det inte tillåtet att ta med väskor alls, med undantag för personer med medicinskt behov. Läkarintyget ska då uppvisas och väskan ska kontrolleras innan besökaren går in. 
 
2) Förbud att ta in större väskor 

Detta gäller vid arrangemang som inte omfattas av nummer 1 och där det inte finns ett behov av att ha ett totalt väskförbud. 
 
För dessa evenemang är det inte tillåtet att ta med väskor större än 40x40x20 cm in på tillställningen. Väskor som är tillåtna ska kontrolleras när besökare går in på tillställningen. 

Det kommer också att finnas arrangemang där det inte är aktuellt med något väskförbud eller begränsning av storleken på väskan. Vilka arrangemang detta är måste dock bedömas i varje enskilt fall. Polisen meddelar vad som gäller för varje arrangemang. 

På polisens hemsida finns nu närmare information för arrangörer:

 • för vilka arrangemang som polisen kan meddela villkor om väskförbud
 • att polisen alltid kan villkora ett tillstånd eller anmälningsbevis för ett visst arrangemang, som till exempel kan innebära att väskor som understiger ett specificerat mått i vissa fall kan tillåtas.
 • att arrangören är fri att på eget initiativ vidta fler åtgärder än de som har meddelats genom villkor av polisen.

Och för besökare:

 • att necessärer och plånböcker som ryms i en ficka alltid får medföras även om väskförbud gäller för arrangemanget.

Precis som tidigare gäller att arrangören behöver informera sina besökare om vad som gäller för det aktuella arrangemanget.


Förebyggande åtgärder & råd vid utlandsresor 

Vid utlandsresor bör vi vidta olika åtgärder beroende på vilket land man ska vistas i. Se Riksidrottsförbundets rekommendationer, med fokus på resor för landslag och övriga internationellt tävlande idrottsutövare, medföljande och supportrar.

 1. Överväg om man bör komplettera truppen med en särskild utsedd säkerhetsansvarig som kan ansvara för riskanalys, bedömningar, samverkan internt och externt med mera.

 2. Ökad omvärldsbevakning; var påläst och ta reda på vad som gäller i landet ni ska åka till

 3. Följ eventuell avrådan eller restriktioner från UD;https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/

 4. Kontrollera försäkringar

 5. Ladda ner appen ”UD Resklar” och se till att skriva upp dig på ”svensklistan” https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-resklar/

 6. Skriv upp och upprätta relevanta kontakter i det land ni åker till som till exempel Svenska Ambassaden, arrangörens säkerhetschef, hotellets säkerhetschef etc.

 7. Identifiera eventuella sårbarheter som kan kräva särskilda åtgärder till exempel:
  • Transport till och från flygplatsen
  • Boende; vilket våningsplan, evakueringsplan, var måltiderna intas och i vilken omfattning andra hotellgäster beblandas med laget/utövarna
  • Transport till och från tävlingsplatsen
  • I vilken omfattning utövare och ledare kan röra sig fritt utanför boendet
  • I vilken omfattning man bör exponeras med svenska attiraljer
  • Arrangörens säkerhetsplan vid det fall olika former av manifestationer /incidenter äger rum.
  • Balanserad information till utövarna för ökad säkerhetsmedvetenhet

Landslagskläder & supporterkläder

Det är viktigt att följa rekommendationen att inte bära landslagskläder eller svenska supporterkläder utanför tävlingsarenan, utanför Sveriges gränser.

Kontaktuppgifter vid kris & terrorattentat

Samhällskontakter för rapportering och stöd:

Akuta tillstånd: 112
Polis (ej brådskande): 114 14
Samhällsinformation vid olyckor mm: 113 13
Sjukvårdsupplysning: 1177, +46 771-11 77 00
Jourhavande präst (21-06): 112, fråga efter jourhavande präst
Giftinformationscentralen, ej akut: +46 10-456 67 00
MSB:s krissida för unga.

 

Stödkontakter hos Riksidrottsförbundet:

Lena Sahlin
Säkerhetsansvarig på Riksidrottsförbundet
08-699 62 07
lena.sahlin@rfsisu.se

RF-SISU distrikt
Samtliga 19 RF-SISU distrikt erbjuder stöd som samordnande och med nära dialog och kontakt med kommuner och andra lokala och regionala instanser.  

 

Stödkontakter hos Svenska Danssportförbundet:

Thomas Jansson
Generalsekreterare
thomas.jansson@danssport.se
070- 626 33 55

Kansliet
kansliet@danssport.se 
08- 699 65 70