Bugg & Rock´n Roll-dansare i åldern 15-25? Hjälp vår Eldsjäl!

Lovisa Andersson är förbundets Eldsjäl 2.0 och nu påbörjar hon sitt projekt. Hon behöver hjälp från förbundets BRR-dansare i åldern 15-25 år.

Inbjudan från Lovisa: 

Hej,
Mitt namn är Lovisa Andersson och jag är dansare från Sportdansklubben Laxbuggarna i Halmstad. Jag är med ett utvecklingsprogram som heter Eldsjäl 2.0, som arrangeras av Riksidrottsförbundet och Folkspel.Mitt projekt under programmets gång är att skapa en "Workshop om psykisk hälsa - kopplad till träning och tävling inom BRR-danserna". Målgruppen för workshopen är Bugg & Rock´n Roll-dansare i åldern 15-25 år, oavsett om du tävlar eller inte.

Genom frågeformuläret ska jag samla in data som jag ska använda mig av i min workshop framöver. Alla svar är ANONYMA. Jag hoppas att du som är BRR-dansare och i rätt ålder, vill ta några minuter av din tid och svara på frågorna.

Till enkäten:
Lovisa
______________

Läs mer om satsningen på förbundets unga - Ung Danssport & Ungdomskommittén:
https://www.danssport.se/om-oss/ung-danssport/


  • Svenska Danssportförbundet
  • Vi är svensk dansport
  • Eldsjäl 2.0
  • Folkspel
  • Riksidrottsförbundet
  • Ung Danssport
  • Ungdomskommittén
Sandra Svanberg 23-10-26