Danssporten anpassas utifrån RFs riktlinje gällande ryska och belarusiska idrottsutövare

Det finns en riktlinje inom svensk idrottsrörelse, beslutad av Riksidrottsförbundet, vilken innebär att ryska och belarusiska idrottsmän inte får tävla internationellt. Svenska Danssportförbundet följer den riktlinjen och kommer inte heller att godkänna ny nationell licens till dessa dansare, så länge riktlinje gäller.

Generalsekreterare Thomas Jansson kommenterar:
- Naturligtvis är det tråkigt för de enskilda individer som drabbas, men det är viktigt för förbundet att följa riktlinjer genom att agera enligt dessa. Vi hoppas att situationen vi befinner oss i, ska upphöra och att vi då kan återgå till tidigare regler.

Den 27 september publicerade förbundet en artikel på danssport.se om Riksidrottsförbundets riktlinje, läs den här!

Vid frågor om Riksidrottsförbundets riktlinje, kontakta:
Marie Denitton, Samordnare Internationellt arbete, marie.denitton@rfsisu.se
Malin Träff, Barn-och ungdomsansvarig, malin.traff@rfsisu.se

Sandra Svanberg 22-09-30