Istock 1133209404

Årets Unga Ledare

Svenska Danssporförbundets satsning på förbundets unga startade 2023, genom uppstart av Ungdomskommittén och Ung Danssport. Nu finns även en ny utmärkelse - Årets Unga Ledare i Svenska Danssportförbundet. Utmärkelsen delas ut vid det årliga Förbundsmötet.
Vem vill du nominera?

Allmänna kriterier för Årets Unga Ledare

- Ledaren är mellan 15 – 25 år.
- Ledaren är en förebild som motiverar och inspirerar andra i sin närhet genom att se andras
framgångar och utmaningar.
- Ledaren är engagerad i sin förening eller inom Svenska Danssportförbundet. Ledaren kan
vara engagerad som tränare, funktionär, styrelsemedlem, inom
utbildningar/event/arrangemang eller liknande.

Specifika kriterier för Årets Unga Ledare 2023

- Ledaren agerar för en tryggare och mer inkluderande danssport.
- Ledaren behandlar och värderar alla lika. Ledaren har ett inkluderande synsätt.
- Ledaren sprider en positiv känsla som smittar av sig på ledarens omgivning.

Nomineringen (ansökningsblankett) ska vara kansliet tillhanda senast den 1 mars 2024, med tillhörande eventuella bilagor man vill bifoga, för att styrka sin motivering samt en bild på ledaren som nomineras.
Mejla till: kansli@danssport.se

Om Ungdomskommittén och Ung Danssport
Om Förbundsmötet

Skapad av: Theres Frifarare 24-01-10