Istock 1133209404

Om oss

Förtjänsttecken

Förtjänsttecken finns i tre valörer, brons, silver och guld. Det består av en nål med förbundsmärket i emalj med förbundets officiella logga. 

De som tilldelas förtjänsttecken, tilldelas även legitimationskort som ger fri entré till tävlingar och uppvisningar. Legitimationskort administreras av kansliet: kansliet@danssport.se

Förtjänsttecken kan tilldelas:

- funktionärer som utfört ett förtjänstfullt arbete inom svensk danssport
- den som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska danssporten
- utländsk person som gjort svensk danssport stora tjänster eller samarbetat
förtjänstfullt med Svenska Danssportförbundet

Tiderna ska beräknas från:
- föreningens inträde i Svenska Danssportförbundet
- Svenska Danssportförbundets inträde i Riksidrottsförbundet (RF) 1977

Rådgivande poängskala för förtjänsttecken

1. Arbete inom DSF centralt
a. ordförande 8 poäng/år
b. styrelseledamot och suppleant 6 poäng/år
c. kommittéordförande 5 poäng/år
d. valberedning, ledamot av DSF-kommitté eller utredning som arbetar på årsbasis 3 poäng/år

2. Arbete inom distriktsförbund
a. ordförande 5 poäng/år
b. styrelseledamot, kommittéordförande och styrelsesuppleant 3 poäng/ år
c. ledamot av SDF-kommitté eller utredning som arbetar på årsbasis
och valberedning 1 poäng/år

3. Arbete inom förening
a. ordförande 4 poäng/år
b. styrelseledamot, kommittéordförande och suppleant 2 poäng/år
c. kommittéledamot och valberedning 1 poäng/år
4. Internationellt arbete
a. ordförande internationellt förbund 10 poäng/år
b. styrelseledamot och suppleant internationellt förbund 8 poäng/år
c. kommittéordförande internationellt förbund 6 poäng/år
d. valberedning, ledamot av internationellt förbunds kommitté eller utredning som arbetar på årsbasis 5 poäng/år
e. övriga internationella uppdrag på årsbasis 3 poäng/år

Poängskala:
Bronsmärke 20-40 poäng
Silvermärket 40-75 poäng
Guldmärket 75 -

Anm 1:
Vid samtidiga uppdrag på olika nivåer (klubb, distrikt eller DSF centralt) ger alla uppdrag poäng. Vid samtidiga uppdrag på samma nivå räknas endast det uppdrag som ger mest poäng.

Anm 2:
Denna poängskala är vad rubriken säger ”rådgivande” och gäller utmärkelser upp till och med silvernivå, på guldnivå sker individuella bedömningar.
Förslag på person som skall tilldelas förtjänsttecken kan endast lämnas av styrelse i förening, distrikt eller förbund. Det skall göras på speciell blankett som skall innehålla uppgifter om den föreslagens namn, adress och föreningstillhörighet samt uppgift om de meriter som åberopas.

Blanketten skall vara DSF:s kansli tillhanda senast 1 februari.

Beredningen av förslagen är konfidentiell. För att förslaget skall godkännas krävs enhälligt beslut av förbundsstyrelsen.

Beslutet kungörs i DSF-Nytt. Märket delas ut vid förbundsmötet.


Skapad av: Sandra Svanberg 22-06-16

Legitimationskort - tävling & uppvisning