Istock 1133209404

Om oss

Bild ritad av Maja på Näset AB, Visionsträff Växjö

Visionsresan - Tillsammans skapar vi framtiden för svensk danssport!

Det var en givande höst där representanter från förbundet träffades runt om i landet och deltog i diskussioner genom workshops, under ledning av RF-SISU.

Fortsättning följer och här kommer vi hålla er uppdaterade!


Remiss - Strategi 2030
Remissen är utskickad till samtliga dansföreningar, danssportdistrikt, deltagare vid Augustikonferensen och Visionsträffarna den 5 december 2023. Remisstiden pågår t.o.m. 1 februari 2024. 
Har du inte fått remissen i din mejlkorg, klicka på "Remiss - Strategi 2030" till höger här på sidan och ta del av remissen och instruktion för yttrande.

 Arbetshelg med Förbundsstyrelsen

28 - 29 oktober genomförde Förbundsstyrelsen sin arbetshelg i Stockholm, ett förmiddagspass med fortsatt arbete med allt material som inkommit under höstens resa ute i landet för att sammanställa till den kommande remissen.

Arbetspasset leddes av Jonatan Sandberg, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna med inspel av Ida Kvist, Förbundskoordinator.

En arbetsgrupp utsågs som jobbar på att remissen till er föreningar och distrikt ska kunna skickas ut i början av december.Arbetet framåt

  • Föreningsforum genomförs onsdag den 6 december Vision 2030 är en av punkterna, mer info om forumet här

  • Arbetsgrupp jobbar igenom remissvaren och återkopplar till Förbundsstyrelsen

  • Proposition (förslag) till Förbundsmötet 20 april 2024, där beslut fattas

  • Efterarbete med implementering, korrigeringar med mera


Material från Visionsträffarna
 
Ni hittar powerpoint, Majas bilder och ordmoln under respektive träff i flikarna till vänster.


Projektmedel IF Barn & Ungdom 2024/2025

Ni föreningar som deltog på Visionsträffarna under hösten kommer ha en första tjing på Projektmedel IF Barn & Ungdom 2024/2025 när det öppnar upp under januari. Mer om vilka inriktningar, eventuella paketlösningar och andra regelverk kopplade till stöden kommer ni att informernas och uppdateras om när det är dags.


Kontaktperson:
Ida Kvist
Förbundskoordinator
kansli@danssport.seVideo av Ferhat Düz:

Visionsarbetet kickades igång på organisationens augustikonferens!

Skapad av: Ida Kvist 23-05-29