Istock 1133209404

Om oss

Visionsträff Stockholm

Dagen tillbringades på Idrottens Hus där förbundet har sitt kansli till varadags. Föreningar inom Stockholm-Uppland D tillbringade dagen med presentationsrunda, inflygning, diskussioner, erfarenhetsutbyte med hjälp av verktygen MentiMeter och Padlet. Processen på Idrottens Hus, Stockholm guidades av Sanna Nilsson, Idrottskonsulent RF-SISU Stockholm.

Förbundsstyrelsens representanter: Tina Sturesson, ordförande och Joacim Moberg, ledamot.

Kansliets representanter: Thomas Jansson, Generalsekreterare och Ida Kvist, Förbundskoordinator

Deltagande föreningar i Stockholm;

  • Roslagens Dansklubb (RDK)
  • Alemana Dansklubb
  • Oakhill Square Dancers
  • Dansklubben Dancemania
  • Dansklubben Nackswinget

Läs om Visionsresans besök i Stockholm & Kumla

Skapad av: Ida Kvist 23-11-29