GB0A3318

Tävling

Antidoping - Ren vinnare

Vad är doping?
Doping är användning av förbjudna medel och metoder som kan påverka prestationsförmågan. Inom idrotten är det världsantidopingbyrån WADA:s dopinglista som definierar vilka metoder och substanser som är förbjudna.

Det finns tre kriterier, varav två ska uppfyllas för att en metod eller substans ska föras upp på WADA:s dopinglista.

  • Potentiellt prestationshöjande
  • Potentiell hälsorisk
  • Mot "spirit of sports"

Därutöver finns metoder eller substanser som kan maskera annat bruk av doping vilka också kan föras in på dopinglistan.

Alla som utövar organiserad idrott i Sverige omfattas av WADA:s globala dopingregler. I Sverige finns även en särskild dopningslag som gäller alla personer som vistas i landet. Dopningslagen gäller endast anabola steroider, testosteron och tillväxthormon. Dessa typer av droger förekommer i betydligt större utsträckning utanför den organiserade idrotten och missbruket är ett samhälls- och folkhälsoproblem.

Därför är doping förbjudet
Argumenten för det är många men kan sammanfattas i fyra punkter:

  • Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler.
  • Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen.
  • Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därför ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse.
  • Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta enligt svensk lag förbjudna preparat kan ge upp till sex års fängelse. Bakgrunden till den svenska lagen är de stora hälsorisker som den typ av doping medför.

Ditt ansvar som dansare
Dansare (målsman vid minderårig) ansvarar för att inte använda otillåtna substanser och/eller metoder vid träning/tävling. För information om hur du ansöker om medicinsk dispens för otillåtet läkemedel, se "Medicinsk dispens nationell" till höger.

Sveriges Nationella Antidopingorganisation (NADO)
Antidoping Sverige leder arbetet med antidoping inom idrotten fr.o.m. 1 januari 2021.

Svenska Danssportförbundets arbete för en ren danssport:

Svenska Danssportförbundets Antidopingprogram

Ansvarig Antidoping
Ida Kvist
ida.kvist@danssport.se 
Tel: 08-699 65 30
 
Kontakta även kansliet gällande licensfrågor: kansli@danssport.se
Kontakt info Antidoping Sverige: info@antidoping.se.

Skapad av: Ida Kvist 22-05-17