Börja dansa

Paradans

Paradans är Danssportförbundets verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. I Paradans inkluderar vi alla typer av funktionsnedsättningar, både de som normalt räknas in i Parasport och exempelvis dans för personer med en hörselnedsättning som annars brukar räknas in i dövidrott. Med Paradans menar vi också alla typer av dansstilar.

Traditionellt har rullstolsdans i form av Bugg, Standard och Latin varit de vanligaste formerna av dans för personer med funktionsnedsättningar. Med begreppet Paradans, vill vi att alla ska kunna dansa vilken dansstil som helst.

Vi ser fram att inkludera Rullstolsdans under 2022, som även kommer ingå i tävlingsverksamheten.

 

22-06-01