Förening

Trygg Idrott

Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt.

En förutsättning för att kunna förebygga mobbing, utanförskap, kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet. Vi vill att vår föreningar ska erbjuda trygga miljöer för utövandet av dans och att ledare även ska kunna stötta barn och ungdomar som inte mår bra. Trots detta kan situationer uppstå. Vi erbjuder följande stöd och guidning. 


Det finns olika sätt att anmäla ärenden på:

Etiska Kommittén

Inom förbundet finns Etiska kommittén dit ni kan anmäla era ärenden.

Hur gör jag en anmälan?

Det första du behöver göra är att skicka ett mail till etiska@danssport.org. Vi använder oss inte utav någon mall för hur du ska formulera dig, utan beskriv din misstanke eller det du har blivit utsatt för så tydligt som möjligt i ditt mail till etiska kommittén. Detta kommer att bli din anmälan.

Vad kommer att hända med min anmälan?

Du som anmäler en misstanke eller själv har blivit utsatt för brott mot de etiska reglerna garanteras alltid sekretess. Detta innebär att endast de berörda parterna, dvs. den eller dem anmälan avser, kommer få ta del av informationen som du delger oss. Vi som handlägger de anmälningar som kommer in till etiska kommittén delar inte information med resten av juridiska kommittén eller förbundsstyrelsen, utan anmälningar och ärenden behandlas konfidentiellt och uteslutande hos etiska kommittén.

Anmälningar och ärenden ska behandlas skyndsamt hos etiska kommittén. Vi kommer att skicka en bekräftelse på din anmälan så att du kan känna dig trygg med att den har kommit till rätt instans.Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet erbjuder Idrottsombudsmannen som du kan kontakta om du inte vill gå via förbundet och det finns även en visselblåsartjänst.
Läs mer: Trygg idrott


BRIS Stödlinje

Som idrottsledare är du jätteviktig för barn och unga, och vi vet att du gör ett bra jobb. Samtidigt vet vi att vissa frågor kan vara svåra att svara på och ibland uppstår situationer som är svåra att hantera ensam. För dig finns Bris stödlinje för idrottsledare, där vi kan ge tips och råd till dig som vill prata om oro kring ett barn i din förening.

Till stödlinjen kan du som är ideellt engagerad eller anställd inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn i din förening. Samtalet kan handla om allt från allvarliga situationer till mer vardagliga dilemman. Syftet är att du ska få stöd, vägledning och information om hur du kan bidra till att förändra ett barns situation till det bättre. Självklart har vi ett tydligt fokus på barnets perspektiv och rättigheter i våra samtal. Vi som svarar är erfarna kuratorer. Särskild kompetens finns också för att ge stöd till de som möter barn med trauma eller erfarenhet av flykt.

Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal och du kan självklart vara anonym.

Läs mer: BRIS

 

Registerutdrag - Förebyggande åtgärd för en trygg idrott

Från den 1 januari 2020 gäller att alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet ska kontrollera registerutdrag på personer som arbetar med barn och unga. 

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. 

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt eller regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Läs mer:
Lathund - registerutdrag för föreningar inom DSF
Registerutdrag Q&ASkapad av: Sandra Svanberg 22-06-06