Nominera till Årets Förening 2023

Nu är det dags att återigen uppmärksamma det goda arbete som föreningarna gör för att sprida dansglädje och främja danssporten. 

Svenska Danssportförbundets syfte med utmärkelsen Årets Förening är att uppmärksamma och lyfta fram föreningar som främjar dansen, socialdans och danssport i Sverige.

Utmärkelsen ska gå till en förening som bedriver dansverksamhet i tävlings och /eller motionsform. Årets förening är en förening som tar ansvar för sina medlemmar genom att sprida dansglädje och arbetar utifrån Svenska Danssportförbundets vision, mål, styrande dokument samt idrottsrörelsens Strategi 2025 (presenteras på Riksidrottsförbundets hemsida)

Kriterier för 2023:

  • Föreningen har en inkluderande föreningskultur och arbetar aktivt för att utveckla föreningen
  • Föreningen har uppnått konkreta resultat utifrån föreningens verksamhetsplan
  • Föreningen är innovativ och en förebild för andra föreningar

Du som vill nominera en förening gör det senast 15 oktober på en särskild blankett som mailas till det SDF (specialidrottsdistriktsförbund) som föreningen tillhör. 

Blankett för nominering
Hitta ditt distrikt

Danssportdistrikten utser en kandidat från sitt distrikt, som de skickar in till Svenska Danssportförbundets kansli. Förbundsstyrelsen utser Årets Förening, som sedan  presenteras på förbundsstämman 2024 och uppmärksammas. Dessutom får vandringspokalen följa med hem till föreningslokalen. 


Årets Förening 2022
Vid Förbundsmöte i april i år, utsågs Victory Dance Academy till Årets Förening 2022, med motiveringen:

"Victory Dance Academy utses till Årets Förening 2022, för deras nyfikenhet att gå över dansgrenarnas gränser och bjuda in till gemensamma tävlingar och träffar. Man har i handling genomfört bra arrangemang tillsammans med både Breaking- och Paradansprojektet. Trots att man är en relativt liten förening, har man skapat glöd och ambition i styrelsen och bland medlemmarna och satt målsättningar som lovordar en ljus framtid och locka fler till danssporten."


Vem tar över vandringspokalen vid Förbundsmötet 2024?

Sandra Svanberg 23-09-06