Testtävling i Bugg, Freestyle och Standard med rullstol

Den 20 november är det dags för Svenska Danssporförbudets första tävling i grenarna bugg, freestyle och standard med rullstol. Testtävlingen genomför förbundet tillsammans med Victory Dance Academy i Göteborg och Parasportförbundet.

Syftet med testtävlingen är att testa framtagna reglementen, utvärdera vilket stöd vi behöver ge domarna och för att de dansare som idag tillhör Parasportförbundet, ska få en första möjlighet att prova på hur det är att tävla på våra tävlingar. Det är också ett bra sätt för förbundet att se vad föreningarna ska tänka på samt vilket stöd förbundet ska fokusera på, när föreningarna nästa år kan börja arrangera tävlingar för dessa grenar.

Testtävlingen är ytterligare ett steg i förberedelserna inför att rullstolsdans inkluderas i Svenska Danssportförbundet, from 1 januari, från Parasportförbundet.

Tävlingen är öppen för dem som vill anmäla sig och mer information finns att läsa här https://vote4dance.com/home/comp/2391.

Frågor om tävlingen kan ställas till parasport@danssport.org

Not/Mer om tävling:
Svenska Danssportförbundet har tidigare arrangerat en del tävlingar för rullstolsdans, men aldrig haft egna reglementen för dessa grenar. Tillsammans med tävlingsreglementen finns också ett utvecklat regelverk för klassificering av funktionsnedsättningarna. Klassificering behövs för att tävlingarna ska kunna genomföras med så jämna villkor som möjligt och är en del av Parasporten. I Svenska Danssportförbundets grenar kommer vi vara ansvarig för att klassificering utförs.

Foto: Renata Kaleta

 • Svenska Danssportförbundet
 • dans
 • paradans
 • rullstolsdans
 • tävling
 • allakandansa
 • inkludering
 • parasportförbundet
 • bugg
 • standarddans
 • freestyle
 • funktionsnedsättning
 • utveckling
 • Victory Dance Academy
Sandra Svanberg 22-11-03