Istock 1133209404

Om oss

Stipendier, utmärkelser & utveckling

Svenska Danssportförbundet utser varje år utvecklingsstipendiater, ideella tilldelas förtjänsttecken och Årets Förening får ta emot vandringspokalen. Vid Förbundsmötet tilldelas de utvalda sina utmärkelser. 

Skapad av: Zandra Idenius 22-06-16
Förtjänsttecken

Förtjänsttecken finns i tre valörer, brons, silver och guld. Det består av en nål med förbundsmärket i emalj med förbundets officiella logga.

Förtjänsttecken kan tilldelas:
- funktionärer som utfört ett förtjänstfullt arbete inom svensk danssport
- den som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska danssporten
- utländsk person som gjort svensk danssport stora tjänster eller samarbetat
förtjänstfullt med Svenska Danssportförbundet

Läs mer om Förtjänsttecken

Svenska Danssportförbundets Utvecklingsstipendium

I samband med Riksidrottsförbundets (RF:s) hundraårsjubileum fördelades medel till specialidrottsförbunden.

Danssportförbundets förbundsmöte år 2004 beslutade att en stipendiefond skulle skapas av de anvisade pengarna (250 000 kronor).

Läs mer om DSF Utvecklingsstipendium

Sundsvalls Dansteams Gåva

I samband med att Sundsvalls Dansteam (SDT) under 2015 beslutat att avveckla sin verksamhet, beslutade föreningen att ge en del av sitt kapital i gåva till Svenska Dansportförbundet. Gåvan var på 74 000 kronor.

I enlighet med gåvogivarens önskemål kan DSF:s medlemsföreningar ansöka om bidrag ur SDT:s gåva, som ska användas till satsningar på barn och ungdomar inom tiodans, rekrytering av barn- och ungdomstränare i tiodans, samt i övrigt stimulera rekrytering och träning av barn och ungdomar i tiodans.  

Läs mer om Sundsvalls Dansteams Gåva

Utbildningsprogrammet Eldsjäl 2.0

Riksidrottsförbundet och Ideella Folkspel har gemensamt startat Eldsjäl 2.0, ett utbildningsprogram för ledare och tränare mellan 18-25 inom idrotten som vill axla en framtida roll som ”förändringsagent”. Utbildningen ger stort utrymme för deltagarnas egna idéer, att testa nytt och rusta för ett ledarskap.

Svenska Danssportförbundet utser 2 av de sökande (sista ansökningsdatum är under maj månad) och följer deltagarna åt under deras resa. Löpande information om ansökningsprocessen publiceras på hemsidan och på sidan om Eldsjäl 2.0.


Läs mer om Eldsjäl 2.0 och läs om tidigare deltagare

Årets Förening

Svenska Danssportförbundets syfte med utmärkelsen Årets förening är att uppmärksamma och lyfta fram föreningar som främjar dansen, socialdans och danssport i Sverige. Utmärkelsen ska gå till en förening som bedriver dansverksamhet i tävlings och /eller motionsform. Årets förening är en förening som tar ansvar för sina medlemmar genom att sprida dansglädje och arbetar utifrån Svenska Danssportförbundets vision, mål, styrande dokument samt dokumentet Strategi 2025.

Läs mer om Årets förening

Gåva från Quick & Quick Dansklubb

Bidraget skall delas ut till föreningar som arrangerar tävlingar som inte har GP- eller SM-­status i Standard, Latin och Tiodans. Bidragets storlek är tänkt att täcka den sanktions- och arrangörsavgift som DSF debiterar föreningen för tävlingen som ansökan gäller. Bidraget kan uppgå till maximalt 10 000 kr per tävling. Bidragets syfte är att stimulera föreningar inom Svenska Danssportförbundet till satsningar på att arrangera fler tävlingar för både barn, ungdomar och vuxna inom Standard, latin och Tiodans. 

Läs mer om bidraget