Istock 1367326259

Förbundsmötet

Förbundsmötet

Svenska Danssportförbundet samlas den 19-21 april 2024, på Scandic Infra City, för det årliga förbundsmötet.

Förbundsmötet är Svenska Danssportförbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Här fattas beslut om inriktningen för Svenska Danssportförbundet de kommande två åren. Här behandlas även förslag som inkommit från medlemsföreningarna (motioner) och från förbundsstyrelsen (propositioner).

Slutligen så genomförs val till förbundsstyrelse, valberedning, disciplinnämnden, lekmannarevisorer och revisorer. Varje medlemsförening äger en röst och framtagande av röstlängd sker enligt Svenska Danssportförbundets Stadgar. Kallelsen till mötet styrs genom stadgarna för förbundet. 

Rekomenderat dokument: Svenska Danssportförbundets Stadgar (se i högra kolumnen)

Kostnad
I föreningens medlemskap i förbundet så ingår kostnaden;

  • En (1) föreningsrepresentant med boende i dubbelrum ingår i medlemskapet i DSF, kostnad för enkelrum är 500 kronor
  • DSF står också för deltagandet för en (1) representant per distrikt med samma förutsättningar som ovan

Deltagandet för ytterligare förenings- och distriktsrepresentanter kostar:

  • 2.500 kronor för deltagande med del i dubbelrum lördag – söndag
  • 3.000 kronor för deltagande med enkelrum lördag – söndag
  • 1.800 kronor för deltagande utan boende

Önskas boende en extranatt, fredag till lördag, kostar det:

  • 700 kronor för del i dubbelrum
  • 1.200 kronor för enkelrum

Självklart får fler representanter komma men då till självkostnadspris.

Här finns anmälningslänk till Förbundsmötet. 

Lördag 20 april

Kl 08:30 Registrering av ombud öppnar. Vid fullmakt, se gärna till att komma i god tid, så alla är på plats kl 10.00.
Kl 09:00 Kaffe
Kl 10:00 Förbundsmötet startar
Kl 12:00 Lunch
Kl 13:00 Förbundsmötet återupptas

Kl 18:00 Mingel inför Danssportfesten
Kl 19:00 Middag startar. Utdelning av förtjänsttecken, stipendier, uppvisning m.m

Söndag 21 april

Kl. 09.00 Inledning av dagen
Kl. 09.30 Workshop Svensk Idrott 2035 inkl. fika
Ca 12.00 Lunch (för dem som anmält att det i anmälan.

För dom som inte har möjlighet att närvara kommer det att gå att följa mötet via DansTV.

Handlingar till Förbundsmötet 2024 (läggs upp senast 22 mars);

Mer information publiceras och uppdateras löpande.


Resultat Resultat Svenska Danssportförbundet medlemsundersökning 2024 Viktiga datum inför förbundsmötet

16 oktober - Nominering till Årets Förening
Läs mer


1 december - Nominering till förbundsstyrelsen

Nominering mejlas till Valberedningens sammankallande, Evalena Söderlind
E-post: eva-lena_astrom-soderlind@danssport.org


1 december - Nominering till valberedningen

Nominering mejlas till lekmannarevisor, Rolf Cassergren.
E-post: rolf.cassergren@telia.com


1 december - sista dag för förslag till stadgeändringar

Enligt Svenska Danssportförbundets stadgar 1 Kap Grundläggande bestämmelser, 9 § Stadgeändringar

"Förslag till ändring av dessa stadgar får skriftligen framföras av danssportdistrikt eller röstberättigad medlemsförening senast den 1 december. Därutöver får förbundsstyrelsen lägga förslag (proposition) till förbundsmötet som skickas i samband med övriga handlingar enligt 3 Kap, 6 §.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut härom av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Vad som sägs ovan i denna paragraf gäller inte kommentarer till stadgarna. Sådana utformas och ändras av förbundsstyrelsen."

Skicka era förslag på stadgeändringar till kansli@danssport.se 


31 december - Medlemsrapportera i IdrottOnline, för att ha rösträtt vid Förbundsmötet. 

Gör så här:
1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida
2. Gå till fliken ”Administration” / ”Föreningsrapport” / ”Skapa rapport”
3. Fyll i rapporten
Läs mer om Idrottonline


31 januari - Betalning av medlemskap
Faktura skickas ut från kansliet


1 februari - Inkomna motioner

Rätt att avge förslag tillkommer röstberättigad medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt distriktsorgan. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem ska insändas genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem ska insändas genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

Mejla in motioner till kansli@danssport.se


1 februari - Nominering till Utvecklingsstipendiet
Läs mer

1 februari - Nominering till Förtjänsttecken
Läs mer

1 mars - Nominering till Årets Unga Ledare
Läs mer

1 april - Ansök om bidrag ur "Sundsvalls Dansteams Gåva"
Läs mer   

Handlingar från tidigare Förbundsmöten:

Förbundsmötet 2023

Skapad av: Theres Frifarare 22-10-27