Förbundsmötet

Svenska Danssportförbundets Förbundsmöte

Förbundsmötet är Svenska Danssportförbundets högsta beslutande organ där varje medlemsförening äger en röst. Framtagande av röstlängd sker enligt Svenska Danssportförbundets stadgar.

Förbundsmötet är ett möte som genomförs en gång per år. Förbundsmötet fastställer verksamhetsinriktning för kommande år och här väljs ordförande, styrelse, valberedning revisorer och ledamöter i disciplinnämnden. Kallelsen till mötet styrs genom stadgarna för förbundet.

För deltagare på Förbundsmötet gäller följande:
I medlemskapet till förbundet så ingår kostnaden för 1 representant per förening (ej resa) och del i dubbelrum, enkelrumstillägg om man önskar det (pris ej satt). Anmälan och mer info publiceras under februari månad på hemsidan och i FöreningsNytt och i Nyhetsbrevet. Självklart får fler representanter komma men då till självkostnadspris, detta pris är inte satt ännu.

Viktiga datum:

31 januari

Sista dag för betalning av medlemskap

1 februari

Sista dag för inkomna motioner
Rätt att avge förslag tillkommer röstberättigad medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt distriktsorgan. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem ska insändas genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem ska insändas genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.
Mejlas till kansli@danssport.se

Sista dag för nominering till Utvecklingsstipendiet
Läs mer

Sista dag för nominering till Förtjänsttecken
Läs mer

_____________________________

Handlingar

Förbundsmötet 2023:

Skapad av: Sandra Svanberg 22-10-27