Förening Heroe Rättttt

Förening

Medlemsförmåner

Genom medlemskap i svensk idrottsrörelse, i Riksidrottsförbundet, får föreningens verksamhet stöd på olika sätt för att bedrivas och utvecklas. Stöd står förbundet och våra nio distrikt, RF-SISU och Riksidrottsförbundet för.

 

Hos oss utvecklas och växer även individer, våra ideella hjältar och tillsammans utvecklas dansen i Sverige.

Här har vi samlat de medlemsförmåner som ingår i medlemskapet i Svenska Danssportförbundet.

Skapad av: Zandra Idenius 23-11-16
Ekonomiska stöd & bidrag:
 • Statligt LOK-stöd för barn– och ungdomsverksamhet (7-25 år) söks genom Riksidrottsförbundet.
  Läs mer

 • Kommunalt LOK-stöd för barn- och ungdomsverksamhet söker ni hos er kommun
 • Projektstöd söks från DSF för att utveckla er barn- och ungdomsverksamhet.
  Läs mer

 • Bidrag kan sökas från Sundsvalls Dansteams gåva till DSF, för arbete med barn och ungdomar.
  Läs mer

 • Bidrag kan sökas från Quick & Quick Dansklubbs Gåva till DSF, för satsning på tävlingsverksamhet i SLT för barn, ungdomar och vuxna.
  Läs mer.


 • Stipendier & utveckling:
   
  • DSF-utvecklingsstipendier kan sökas av tävlingsdansare.
   Läs mer
  • Ungdomar 18-25 år kan ansöka om utvecklingsprogrammet Eldsjäl 2.0.
   lLäs mer
Krishantering och beredskap:
 • Stöd från Riksidrottsförbundets RF/SISU distrikt.
  Hitta rätt distrikt

 • DSF informerar och stöttar föreningarnas arbete med beredskap och hantering vid kris.
  Mall framtaget för upprättande av föreningens krisplan. Löpande informationsgivning inom området.
  Läs mer

  Juridik

  Förbundets Juridiska rådgivning kopplat till föreningsverksamhet finns att tillgå för föreningarna.

Utbildning:
 • DSFs utbildningsplattform erbjuder utbildningar inom danssporten (lanseras 2024).
  Läs mer
 • Utbildningar inom föreningsutveckling erbjuds av Riksidrottsförbundet/RF-SISU.
  Läs mer

 • "Vaccinera Klubben" är en digital utbildning för föreningar, för en ren danssport. Antidoping Sverige ansvarar för utbildningen. Målet är att så många föreningar som möjligt genomgår utbildningen.
  Läs mer

 • "Ren vinnare" är en digital utbildning för tävlingsdansare, övriga dansare, ledare - ALLA enskilda individer inom DSF, för en ren danssport. Antidoping Sverige ansvarar för utbildningen. Målet är att så många som möjligt genomgår utbildningen.
  Läs merhttps://www.antidoping.se/utbildning-fakta/utbildning/ren-vinnare/
IT-administration
 • IdrottOnline- en webbbaserad plattform för verksamhetens administration. Här registreras alla medlemmar, utbildningstimmar, ansökan om ekonomiskt stöd osv. Kostnadsfritt för medlemmar.
  Läs mer

 • Dans.se - bokninssystem för aktiviteter, tävlingar och mer.
  Läs mer
 • Förmånligt erbjudande för föreningar som ska skaffa en ny hemsida.
  Läs mer
Tävling:
 • Möjligheten att arrangera sanktionerade tävlingar i Sveriges officiella tävlingsverksamhet i danssport- i samarbete med DSF (SM & Grand Prix).

 • Möjligheten att erbjuda föreningens framgångsrika dansare vidare utveckling, genom att ingå i Svenska Danssportförbundets elit- och landslagssatsning, Team Sweden.Här inkluderas de främsta dansarna som vill elitsatsa inom danssporten. Uttagna till landslaget representerar de Sverige vid officiella internationella mästerskap.
  Läs mer

 • Dansare i Team Sweden erbjuds Riksidrottsförbundets ”Elitidrottsstöd”, vilket innebär stöd inom idrottspsykologi, idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottsnutrition.
  Läs mer

 • Förbundets medlemskap i Sveriges Olympiska Kommitté, möjliggör för de främsta dansarna att representera Sverige vid OS, om dansstil är inkluderad i OS program och dansare utses till OS-truppen av Sveriges Olympiska Kommitté.

 • Tävlingsadministration sköts av förbundskansliet.

 • Förbundets medlemskap i de officiella internationella organisationerna inom danssport, ger dansare möjlighet att tävla internationellt:

Marknadsföring & profilering:
 • Medlemsföreningar kan synliggöra medlemskapet i DSF på tex hemsidan, genom medlemsmaterial.

 • Förbundet presenterar medlemsföreningarna på Danssport.se samt länk till föreningens egen hemsida.

 • Möjlighet att delta/ synas i kommunikationskampanjer i DSFs kommunikationskanaler.

 • Tillgång till Svenska Danssportförbundets namn (logga) och därtill kopplade begrepp (tex SM-status för tävlingsverksamheten).

 • Möjlighet att livesända tävlingar på DansTV.se. Där även tex föreningens sponsorer kan presenteras.

 • Föreningar kan skicka in nyheter till kansliet för publicering i valda kommunikationskanaler.

 • I dokumentbanken finns mallar för diverse material, som föreningarna kan använda.
 • Nyhetsbrevet är en kanal där föreningar, dansare, ledare - kan synliggöras.
 • Aktiviteter som publiceras av föreningar i sociala medier, kan delas vidare i förbundets kanaler för att synliggöra 
Delaktighet i den demokratisk processen
 • Föreningen får delta med ett ombud på förbundsmötet, oavsett rösträtt, utan kostnad förutom resa och eventuella extra övernattningar. Föreningen får rösträtt om Föreningsrapporten lämnats in senast den 31 december.

 • Föreningen får nominera kandidater till förbundsstyrelsen och valberedningen.
Mötesplatser

DSF arrangerar och bjuder in till olika typer av mötesplatser, förutom förbundsmötet. Digitala och fysiska.

Läs om Visionsresan
Lös om förbundsmötet 

DSFs arbete för bra dansmiljöer:
 • Förutom uppmaning att genomföra de digitala utbildningar inom Antidoping, så har DSF utvecklat ett antidopingprogram, som visar vad mer förbundet gör för en dopingfri förenings och tävlingsmiljö.
  Läs DSFs Antidopingprogram

 • Förbundet arbetar för att skapa trygga dansmiljöer - där ALLA är välkomna. Miljöer där alla former av mobbing, trakasserier, exkludering, våldshandlingar, övergrepp osv inte är tillåtet. 
  Läs mer om Trygga dansmiljöer
  .