Förening Heroe Rättttt

Förening

Starta Paradans

Är ni intresserade av att starta Paradans? Här finns information som är hjälpsam i processen och samlad information om Paradans för dansare och föreningar hittar ni via länken till höger.

Alla som vill erbjuda Paradans i en förening är välkomna att vara medlemmar i Danssportförbundet. Det gäller såväl föreningar som vill ha endast Paradans eller Parasport på programmet, och föreningar som erbjuder dans både till personer med funktionsnedsättningar och utan. Om ni idag redan är medlemmar i Danssportförbundet och vill starta verksamhet kan ni få hjälp med det. Danssportförbundet utvecklar både tävlingsområdet inom Paradans och arbetar för Paradansens utbredning i Sverige.

Om Paradans
Paradans är dans för utövare som har en funktionsnedsättning och delas upp i följande tre huvudområden:

- Dans för personer med rörelsenedsättning
- Dans för personer med intellektuell funktionsnedsättning
- Dans för personer med syn-eller hörselnedsättning

I Paradans ingår en mängd olika dansstilar och kan dansas i formerna; solo, i par och i grupp.

Hur startar ni verksamhet?

Att starta Paradans är egentligen som att starta vilken verksamhet som helst, ni behöver bestämma er för vad ni vill göra, när ni ska göra det och vem ni vänder er till. För att ge er som förening tips och stöd har vi tagit fram material som är tänkt att inspirera och guida er till att starta just Paradans. Om ni önskar stöd på vägen så finns det möjlighet till stöttning genom coachande samtal, mentorskap, utbildning med mera. Era behov styr. Kontakta oss på parasport@danssport.org så börjar vi.

Här finns samlad information om hur en förening bildas och ur man blir medlem

Förutsättningar för att driva en verksamhet för Paradans

Det finns generellt sett en hel del hinder när det gäller idrottande för personer med funktionsnedsättning. Ett ofta återkommande problem är bristande tillgänglighet på idrottsanläggningar och i träningslokaler. Parasport Sverige har tagit fram manualen för att höja kunskapen om tillgänglighet och därmed bidra till att skapa bättre förutsättningar för att alla ska kunna idrotta och leva ett aktivt liv. Bättre tillgänglighet innebär bättre idrott för fler.

Stöddokument

I guiden till att starta verksamhet kan ni läsa en massa som är bra att tänka på:
Guide för att starta paradans

I Parasportförbundets Manual för tillgänglighet finns också en massa bra fakta och tips kring hur vi kan arbeta med tillgänglighetsfrågor:
Manual för tillgänglighet

I 25 frågor att besvara i planeringen av Paradans finns ett arbetsmaterial som ni som styrelse eller ledare kan arbeta igenom i ert planeringsarbete för att få hjälp med att täcka in allt som är viktigt att tänka på:
25 frågor att besvara i planeringen av Paradans 

På Parasportförbundets hemsida finns också massor av tips om tillgänglig kommunikation. Tillgänglig kommunikation - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté

Inspiration & utbildning

Ett bra sätt att förbereda sig inför att leda Paradans är att gå en utbildning. Danssportförbundet erbjuder en egen grundutbildning i Paradans, med fokus på ledarskap och bemötande.

I förbundets kalender syns planerade utbildningar. Ni kan även kontakta oss och specialplanera utbildningen till er förening. Utbildningen genomförs digitalt och är sex timmar lång.

Via RF-SISU finns också en kortare utbildning som du kan gå direkt via nätet. Du hittar utbildningen här:
Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning (sisuidrottsbocker.se)

Mentorskap som stöd

Om ni är intresserade av att komma i gång och behöver lite hjälp på vägen från någon som är mer erfaren, så har vi möjligheten att stötta er med en mentor från en förening som redan är i gång. Mentorskapet anpassas utifrån era behov, men vi kan till exempel stötta med pengar för att göra ett studiebesök

Skapad av: Sandra Svanberg 22-09-06