Istock 1133209404

Om oss

Distrikt

Danssportförbundet är indelat i nio specialidrottsdistriktsförbund, som vi kallar danssportdistrikt. Det är ett organ för den regionala verksamheten. Förening tillhör det danssportdistrikt inom vars geografiska område föreningen har sin hemort.

Skapad av: Sandra Svanberg 22-06-17