Istock 1133209404

Om oss

Förbundsmötet

Förbundsmötet 2023 - Presentation av förbundsstyrelsens ordförande Tina Sturesson

Förbundsmötet är Svenska Danssportförbundets högsta beslutande organ där varje medlemsförening äger en röst.

Förbundsmötet

Förbundsmötet är Svenska Danssportförbundets högsta beslutande organ där varje medlemsförening äger en röst. Framtagande av röstlängd sker enligt Svenska Danssportförbundets stadgar.

Förbundsmötet är ett möte som genomförs en gång per år. Förbundsmötet fastställer verksamhetsinriktning för kommande år. Vid Förbundsmötet väljs ordförande, styrelse, valberedning revisorer och ledamöter i disciplinnämnden. Kallelsen till mötet styrs genom stadgarna för förbundet.

Information inför kommande förbundsmöte samt handlingar och protokoll från tidigare förbundsmöten - läs mer här

Skapad av: Sandra Svanberg 22-05-20