Revisor & lekmannarevisor

Revisor sitter inte med i styrelsen men är invald av Förbundsmötet. Förbundet kan även välja att ha en icke auktoriserad revisor, en så kallad lekmannarevisor.

Ett revisorsuppdrag är att kontrollera att föreningen har en riktigt bokföring och att föreningen de ekonomiska regler som gäller för en ideell förening. Efter kontrollen av ekonomin skriver revisorn en revisionsberättelse om hur han tycker att förening har skött sitt ekonomiska ansvar, om han rekommenderar att årsmötet ska ge styrelsen vidare ansvar och att revisorn själv har kontrollerat all ekonomi.

Skapad av: Sandra Svanberg 23-05-26