Singel Hiphop Bild Till Hemsidan11

Börja dansa

Dans för dig med syn- eller hörselnedsättning

Du som har en syn- eller hörselnedsättning kan också dansa. Om du har en synnedsättning instruerar vi med ord och beröring. Att dansa med en hörselnedsättning innebär att man ofta arbetar mer med beröring för att känna rytmen. Det går alldeles utmärkt att dansa även om du inte hör musiken fullt ut.

Skapad av: Sandra Svanberg 22-12-05