Förening Heroe Rättttt

Förening

Kontaktuppgifter vid krissituation

Här är kontaktuppgifter som är hjälpsamma om krisen drabbar föreningen. Samhällskontakter för rapportering & stöd:

Akuta tillstånd: 112
Polis (ej brådskande): 114 14
Samhällsinformation vid olyckor mm: 113 13
Sjukvårdsupplysning: 1177, +46 771-11 77 00
Jourhavande präst (21-06): 112, fråga efter jourhavande präst
Giftinformationscentralen, ej akut: +46 10-456 67 00
MSB:s krissida för unga.

 

Stödkontakter hos Riksidrottsförbundet:

Lena Sahlin
Säkerhetsansvarig på Riksidrottsförbundet
08-699 62 07
lena.sahlin@rfsisu.se

RF-SISU distrikt
Samtliga 19 RF-SISU distrikt erbjuder stöd som samordnande och med nära dialog och kontakt med kommuner och andra lokala och regionala instanser.  

 

Stödkontakter hos Svenska Danssportförbundet:

Thomas Jansson
Generalsekreterare
thomas.jansson@danssport.se
070- 626 33 55

Skapad av: Sandra Svanberg 23-11-15