Istock 1133209404

Om oss

Vår verksamhetsidé

Genom Svenska Danssportsförbundets verksamhetsidé har vi beskrivit vår uppgift som har vuxit fram genom vår numera långa historia inom Riksidrottsförbundet.

Svenska Danssportförbundet har till uppgift att främja dansen och danssporten i Sverige i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning. Vi bedriver vår dansidrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utveckla människor under hela livet.

I takt med att samhället utvecklas och nya mer samtida lösningar och strukturer öppnas upp, finns det även utrymme för samverkan med verksamheter som inte primärt drivs i föreningsform.

Dansens dragningskraft är betydande. Den lockar många deltagare till sociala dansarrangemang av vitt skilda slag, till dansklubbar och dansskolor över landet. Dans engagerar alla åldrar från barn till seniorer - dans är med i hela livet och skapar meningsfull sysselsättning för många. Detta stora intresse gör att dansen även får ett stort kommersiellt värde.

DSF söker aktivt samarbeten för att få dansen i Sverige att växa. Ett samarbete med andra aktörer med gemensamma intressen ger möjlighet till både utveckling av dansen som aktivitet och den samarbetande parten. Den senare ges via samarbetet inblick i våra metoder för att utveckla prestation och kvalitet. Inriktningen för DSF är att alltid vara uppdaterad om vad som sker i Danssverige, vart vi kan mötas och samverka, men även vad vi kan ge till övriga Danssverige som inte har den danskultur som vi har.

DSF är öppet för att ha ett aktivt arbete för att nå ut från Danssporten till den övriga dansvärlden och det gör vi med kunskap, samverkan och förståelse för varandras plattformar. För de delar som avser påverkan och beslut inom DSF så krävs medlemskap som förening. 

(Dokumenten är DSF styrande dokument)

Skapad av: Sandra Svanberg 23-11-07