Förbundsmöte 2024

Svenska Danssportförbundets Förbundsmöte 2024, äger rum den 19 - 21 april på Scandic Infra City, Upplands Väsby. 

Förbundsmötet är Svenska Danssportförbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Här fattas beslut om inriktningen för Svenska Danssportförbundet de kommande två åren. Här behandlas även förslag som inkommit från medlemsföreningarna (motioner) och från förbundsstyrelsen (propositioner).

Slutligen så genomförs val till förbundsstyrelse, valberedning, disciplinnämnden, lekmannarevisorer och revisorer. Varje medlemsförening äger en röst och framtagande av röstlängd sker enligt Svenska Danssportförbundets Stadgar. Kallelsen till mötet styrs genom stadgarna för förbundet. 

Lördag 20 april

Kl 08:30 Registrering av ombud öppnar. Vid fullmakt, se gärna till att komma i god tid, så alla är på plats kl 10.00.
Kl 09:00 Kaffe
Kl 10:00 Förbundsmötet startar
Kl 12:00 Lunch
Kl 13:00 Förbundsmötet återupptas

Kl 18:00 Mingel inför Danssportfesten
Kl 19:00 Middag startar. Utdelning av förtjänsttecken, stipendier, uppvisning m.m

Söndag 21 april

Kl. 09.00 Inledning av dagen
Kl. 09.30 Workshop Svensk Idrott 2035 inkl. fika
Ca 12.00 Lunch (för dem som anmält att det i anmälan.

För dom som inte har möjlighet att närvara kommer det att gå att följa mötet via DansTV.

Handlingar till Förbundsmötet 2024 (läggs upp senast 22 mars);

Information om anmälan och kostnad:

Kostnad
I föreningens medlemskap i förbundet så ingår kostnaden;

  • En (1) föreningsrepresentant med boende i dubbelrum ingår i medlemskapet i DSF, kostnad för enkelrum är 500 kronor
  • DSF står också för deltagandet för en (1) representant per distrikt med samma förutsättningar som ovan

Deltagandet för ytterligare förenings- och distriktsrepresentanter kostar:

  • 2.500 kronor för deltagande med del i dubbelrum lördag – söndag
  • 3.000 kronor för deltagande med enkelrum lördag – söndag
  • 1.800 kronor för deltagande utan boende

Önskas boende en extranatt, fredag till lördag, kostar det:

  • 700 kronor för del i dubbelrum
  • 1.200 kronor för enkelrum

Självklart får fler representanter komma men då till självkostnadspris.

Anmälan:

Sista dag för anmälan var den 2 april. Det går att byta namn på deltagare efter sista datum. Här finns anmälningslänk till Förbundsmötet. 

Agenda:

Kl 08:30 Registrering av ombud öppnar. Vid fullmakt, se gärna till att komma i god tid, så alla är på plats kl 10.00.
Kl 09:00 Kaffe
Kl 10:00 Förbundsmötet startar
Kl 12:00 Lunch
Kl 13:00 Förbundsmötet återupptas

Kl 18:00 Mingel inför Danssportfesten
Kl 19:00 Middag startar. Utdelning av förtjänsttecken, stipendier, uppvisning m.m

Under söndagen startar vi med det som eventuellt är kvar av det formella mötet innan det blir workshop och information från DSF. Vi avslutar dagen med lunch för dem som anmält det i anmälan kl 13:00.

Mer information publiceras och uppdateras löpande.

Varmt välkommen!

 

Skapad av: Theres Frifarare 24-03-05