Förening Heroe Rättttt

Förening

Utbildning i terrorberedskap

Riksidrottsförbundet (RF), MSB och Polismyndigheten samverkar i en särskild satsning för att förebygga och försvåra för terrorattacker mot idrottsevenemang. Nu finns en webbutbildning i idrottsrörelsens terrorberedskap.

Under de senaste åren har arbetet mot terrorism, och andra hot om allvarliga angrepp i samband med idrottsevenemang, intensifieras genom ett samverkansprojekt mellan Riksidrottsförbundet, MSB och Polismyndigheten.

Sedan 2010 råder en förhöjd terrorhotnivå i Sverige. I dagsläget finns inget som tyder på att terrorhotnivån kommer att förändras inom de närmaste åren. Sannolikheten för att drabbas av ett terrorattentat är mycket låg, men konsekvenserna kan bli mycket allvarliga. Idrottsevenemang är ett av många potentiella mål.

När många människor samlas på en liten yta under en förannonserad tid är det alltid viktigt att vi är noggranna med säkerhetsarbetet – oavsett om det handlar om arenaidrotter eller mer öppna evenemang som orientering, skid- eller golftävlingar. Att förebygga och försvåra denna typ av attentat kräver kunskap och säkerhetsmedvetenhet hos arrangören och samverkan mellan flera parter.

Skapad av: Sandra Svanberg 23-11-15