Istock 1133209404

Om oss

Vår vision

DANS - rörelse hela livet

Svenska Danssportförbundet ska arbeta efter de gemensamma normer och riktlinjer som finns inom den svenska idrottsorganisation organiserad inom Riksidrottsförbundet. En viktig bas utifrån det kan för dansens del sammanfattas i följande beskrivning:

Danssport är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera. Danssport består av träning och lek, tävling och uppvisning. Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Svenska Danssportförbundet med tillhörighet i Riksidrottsförbundet.

När det gäller folkrörelseperspektivet och den ideella föreningsbasen återfinns ett tillägg lite längre fram i texten.

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå.

• I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.
• I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.
• I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat tjänar som sporre.

Vi är en samlad danssportsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla föreningar, distrikt, centrala funktioner, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan som ger inspiration och utveckling. Vår strävan i vardagen är därför att vi ska uppnå ett tillstånd i allt vi gör som utgår ifrån följande intention eller vision.

DANS – rörelse hela livet

Genom den visionen skall DSF utforma verksamhetsidé, strategier, arbetssätt, värdegrund samt även en stödjande organisation. Men för de som arbetar inom och med dans i Sverige ska de även kunna bli sporrade att utveckla lite ytterligare varje dag! Det är i visionen vi hämtar energi och finner nya lösningar.

(Dokumenten är DSF styrande dokument)

Skapad av: Sandra Svanberg 23-11-07