Förening Heroe Rättttt

Förening

Evenemang & väskförbud

(Uppdaterat: 2023-11-15)

I augusti 2023 höjdes terrorhotnivån från 3 till 4 med anledning av ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige. Den 1 november 2023 infördes ett väskförbud i samband med offentliga tillställningar.
 

Anmälan om evenemang till polisen

Enligt Ordningslagen (1993:1617) 3§ behövs tillstånd för att anordna en offentlig tillställning. Vissa tillställningar kräver dock endast att en anmälan görs. Här avses bland annat tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning som offentlig tillställning.

Via polisens hemsida finns ytterligare information, anvisningar och blanketter för att kunna upprätta anmälan hos sin lokala polismyndighet. 

Det innebär att till exempel tävlingar och föreningsuppvisningar ska hanteras enligt detta.

 1. Polisen avgör och informerar om vilket eventuellt väskförbud som kommer att gälla ert arrangemang – se mer information om nivåer nedan. 
   
  Anmälan till polisen sker på polisens hemsida
   
  Anmälan ska göras i så god tid som möjligt. Har ni som förening inte gjort en anmälan för ett arrangemang som sker snart i tid rekommenderar vi att ändå göra en anmälan omgående. 

Väskförbud -2 nivåer

Det nya väskförbudet som trädde i kraft 1 november 2023 innefattar två olika nivåer:

1) Totalt väskförbud 

Polisen uppger att totalt väskförbud gäller vid stora idrottsevenemang på arenor, till exempel matcher i de högsta ligorna samt landslagsmatcher och uppvisningar.  
 
För dessa evenemang är det inte tillåtet att ta med väskor alls, med undantag för personer med medicinskt behov. Läkarintyget ska då uppvisas och väskan ska kontrolleras innan besökaren går in. 
 
2) Förbud att ta in större väskor 

Detta gäller vid arrangemang som inte omfattas av nummer 1 och där det inte finns ett behov av att ha ett totalt väskförbud. 
 
För dessa evenemang är det inte tillåtet att ta med väskor större än 40x40x20 cm in på tillställningen. Väskor som är tillåtna ska kontrolleras när besökare går in på tillställningen. 

Det kommer också att finnas arrangemang där det inte är aktuellt med något väskförbud eller begränsning av storleken på väskan. Vilka arrangemang detta är måste dock bedömas i varje enskilt fall. Polisen meddelar vad som gäller för varje arrangemang. 


På polisens hemsida finns nu närmare information för arrangörer:

 • för vilka arrangemang som polisen kan meddela villkor om väskförbud
 • att polisen alltid kan villkora ett tillstånd eller anmälningsbevis för ett visst arrangemang, som till exempel kan innebära att väskor som understiger ett specificerat mått i vissa fall kan tillåtas.
 • att arrangören är fri att på eget initiativ vidta fler åtgärder än de som har meddelats genom villkor av polisen.

Och för besökare:

 • att necessärer och plånböcker som ryms i en ficka alltid får medföras även om väskförbud gäller för arrangemanget.

Precis som tidigare gäller att arrangören behöver informera sina besökare om vad som gäller för det aktuella arrangemanget.

Skapad av: Sandra Svanberg 23-11-15