Singel Hiphop Bild Till Hemsidan11

Börja dansa

Paradansens historia

Visste du att rullstolsdans började i Sverige? Else-Britt Freijd var den som först började med att dansa med rullstol 1968. 1975 hölls det som brukar kallas den första tävlingen, i Västerås. 1998 arrangerades VM för första gången, och det året inkluderades rullstolsdans också i den Internationella Paraolympiska kommittén, IPC. Än så länge väntar dock rullstolsdans på att bli en del av det paralympiska programmet.

I Sverige har rullstolsdans, precis som många andra idrotter, varit en del av Parasportförbundet. 2016 påbörjades ett förändringsarbete inom svensk idrottsrörelse med syfte att även idrottare med funktionsnedsättningar ska vara aktiva i de specialidrottsförbund som deras idrott tillhör. Det innebär att alla som dansar är med i Danssportförbundet. Danssportförbundet visade tidigt intresse för inkludera rullstolsdans i vårt förbund, men det är först under 2021 som detta arbete har tagit full fart. Under 2022 samarbetar Danssportförbundet med Parasportförbundet runt ett antal olika aktiviteter, och from 1 januari 2023 ska rullstolsdans tillhöra Danssportförbundet.

Danssportförbundet har, via våra föreningar, haft Paradans i flera år, men då främst för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning. Under pandemin har tyvärr en del verksamhet avstannat, men under 2022 hoppas vi att ännu fler föreningar startar verksamhet.

 

Skapad av: Sandra Svanberg 22-12-05