Förbundsmöte 2023

Svenska Danssportförbundets Förbundsmöte 2023, äger rum den 22-23 april på Scandic Sollentuna. 

Förbundsmötet är Svenska Danssportförbundets högsta beslutande organ där varje medlemsförening äger en röst. Framtagande av röstlängd sker enligt Svenska Danssportförbundets stadgar.

Förbundsmötet är ett möte som genomförs en gång per år. Förbundsmötet fastställer verksamhetsinriktning för kommande år och här väljs ordförande, styrelse, valberedning revisorer och ledamöter i disciplinnämnden. Kallelsen till mötet styrs genom stadgarna för förbundet.

För deltagare på Förbundsmötet gäller följande:
I medlemskapet till förbundet så ingår kostnaden för 1 representant per förening (ej resa) och del i dubbelrum, enkelrumstillägg om man önskar det (pris ej satt). Anmälan och mer info publiceras under februari månad på hemsidan och i FöreningsNytt. Självklart får fler representanter komma men då till självkostnadspris, detta pris är inte satt ännu.

Viktiga datum

31 januari- sista dag för betalning av medlemskap

1 februari:

Sista dag för inkomna motioner:

Rätt att avge förslag tillkommer röstberättigad medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt distriktsorgan. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem ska insändas genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem ska insändas genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.
Mejlas till kansli@danssport.se

Sista dag för nominering till Utvecklingsstipendiet
Läs mer

Sista dag för nominering till Förtjänsttecken
Läs mer

 

Inför Förbundsmötet 2023:

Svenska Danssportförbundets Förbundsmöte 2023 äger rum den 21-23 april, på Scandic Star Sollentuna.

Agenda:

Mötet startar på lördagen den 22 april
Kl 9:00 kaffe
Kl 9:30 hålls ett informationsmöte med genomgång av aktuella frågor inför mötet.
Kl 12:00 Lunch
Kl 12.45 Registrering påbörjas inför förbundsmötet. Vid fullmakt, se gärna till att komma i god tid, så alla är på plats kl 13.00.
Kl 13:00 Förhandlingarna börjar
Kl 18:00 Utdelning av förtjänsttecken, stipendier och uppvisning
Kl 19:00 Middag

Under söndagen startar vi med det som eventuellt är kvar av det formella mötet innan det blir workshop och information från DSF. Vi avslutar dagen med lunch kl 13:00.

Handlingar till Förbundsmötet 2023:

Fullmakt - mejlas med underskrifter till kansli@danssport.se senast den 20 april eller tas med till förbundsmötet.

Anmälan:

Sista dag för anmälan var den 2 april. Det går att byta namn på deltagare efter sista datum.

Information om anmälan och kostnad:

Förslagsvis så görs anmälan av kassören i föreningen eller distriktet då betalningsavin går till den mailadress man anmäler sig med. Annars rekommenderas det att den som anmäler vidarebefordrar mailet med betalningsavin till kassören. Det går även att ange "annan ansvarig för anmälan" och ange kassörens uppgifter. En bekräftelse på anmälan kommer direkt efter anmälan.

Det finns olika steg att fylla i på anmälan, med olika boendealternativ osv, men det genererar mindre administrativt arbete för kansliet om ni alla kan göra några extra klick var.

Deltagandet för en (1) föreningsrepresentant med boende i dubbelrum ingår i medlemskapet i DSF, kostnad för enkelrum är 400 kr. Detta räknas ut i dans.se men syns först när anmälan är inskickad. DSF står också för deltagandet för en (1) representant per distrikt med samma förutsättningar som ovan.

Deltagandet för förenings- och distriktsrepresentanter, kostar det enligt följande:

  • 2 500 kronor för deltagande med del i dubbelrum lör-sön.
  • 2 800 kronor för deltagande med enkelrum lör-sön.
  • 1 600 kronor för deltagande utan boende.

Önskas boende en extranatt, fredag till lördag, kostar det enligt följande:

  • 700 kronor för del i dubbelrum.
  • 1 000 kronor för enkelrum.

Ombud och Suppleanter bokar själva sin resa till förbundsmötet 2023.
Ingen reseersättning utgår från förbundet.


Varmt välkommen!

 

Skapad av: Sandra Svanberg 22-10-27